Agroforestry: Duurzaam en rendabel boeren

Door de keuze voor agroforestry te maken, verrijkt u uw boerderij met verbeterde bodemcondities, een hoger dierenwelzijn en een bloeiende biodiversiteit. Daarnaast draagt u actief bij aan belangrijke milieudoelstellingen, zoals klimaatadaptatie, stikstofreductie en het vastleggen van CO2. Deze veranderingen leiden tot een rijkere en duurzamere voedsellandschap. Als coördinator van het Agroforestry Netwerk Utrecht, staat Boerenbos klaar om u bij elke stap te ondersteunen en de overstap zowel toegankelijk als financieel aantrekkelijk te maken.

Wat is Agroforestry? 

Agroforestry herstelt de loskoppeling van natuur en landbouw

Intensieve landbouwmethoden, aangedreven door intensivering en specialisering, hebben Nederlandse boerenlandschappen veranderd naar monoculturen. Terwijl deze methoden hun voordelen hadden, zien we nu de behoefte om onze benadering te heroverwegen voor een duurzamere toekomst. Agroforestry speelt hierin een cruciale rol.

Agroforestry combineert bomen en struiken met gewassen en/of vee in een complementair systeem. Het gaat verder dan alleen bomen tussen gewassen planten; het is een wetenschappelijk onderbouwde methode die gebruik maakt van de samenwerking tussen verschillende plantsoorten. Er zijn meerdere benaderingen, zoals silvopasture, alley cropping en boslandbouw. Agroforestry biedt aanpasbare en veelzijdige oplossingen voor uiteenlopende landbouwscenario’s.

Drie vormen van agroforestry van Boerenbos - voedselbossen, strokenteelt en boomweide, vergeleken met natuurlijk bos, akkers en graslanden. De verschillende vormen van landbouw

Waarde van Agroforestry

Vogel symbool voor biodiversiteitsverhoging door agroforestry bij Boerenbos.
Biodiversiteit

Bomen trekken meer biodiversiteit, zoals insecten en fazanten aan, die tegelijkertijd nuttig zijn voor plaagbestrijding en natuurkwaliteit. Win-win dus.
 

Agroforestry bevordert dierenwelzijn met schaduw en natuurlijke voedingshagen voor vee.
Dierenwelzijn
Valt het jou ook op dat koeien altijd onder die ene boom staan te schuilen voor de zon of regen? Dat klopt, ook dieren zijn minder gestrest bij bomen.
Agroforestry ondersteunt circulaire landbouw en gesloten kringlopen.
Circulaire landbouw
Door het toevoegen van natuurlijke elementen reduceer je kunstmatige grondstoffen wat de sluiting van ecologische kringlopen verhoogt.
Agroforestry vermindert de behoefte aan landbouwinputs.
Minder inputs

De natuurlijke harmonie die ontstaat met bomen vermindert (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Agroforestry & Bodemgezondheid - Het Fundament van Boerenbos
Grondkwaliteit

De grond kan zich herstellen door het wortelnetwerk van bomen. Hierdoor wordt de hoeveelheid organische stoffen verhoogd. Dit is goed voor de stabiliteit en groei van de bomen.

Waterretentie en hittestress-mitigatie door agroforestry methoden.
Klimaatbestendig

De biodiversiteit en grondkwaliteit als gevolg van meer bomen verbetert de regen, droogte en hitte bestendigheid. Handig voor de toekomst.

CO2-vastlegging door agroforestry praktijken.
Reductie en koolstofopname
Met stikstof opnemende bomen, neemt de uitstoot af, terwijl er koolstof wordt opgeslagen in de biomassa. Daar zijn certificeringen voor mogelijk.
Inkomstenverhoging door agroforestry methodes.
Meer waarde
Koolstofopname, noten, vruchten zijn voorbeelden van extra inkomen. Meer diverse inkomstenstromen zorgen voor toekomstbestendigheid.
Jong plantje symbool voor de start van agroforestry in Provincie Utrecht.

Agroforestry Netwerk Utrecht

Samenwerken aan de duurzame landbouwtransitie: kennis, netwerk en

onafhankelijke begeleiding voor jouw bedrijf

Naast het ontstaan van het Landelijke Agroforestry Netwerk, zijn er ook provinciale netwerken. Het Agroforestry Netwerk Utrecht, met Boerenbos als coördinator, werkt samen aan diversere voedsellandschappen in Utrecht. Namens de provincie Utrecht biedt Bram van Boerenbos onafhankelijke hulp bij de transitie naar agroforestry. Benieuwd hoe deze duurzame landbouwmethode aansluit bij jouw bedrijf? In een persoonlijk intakegesprek verkennen we samen de kansen en mogelijkheden specifiek voor jouw situatie. Word deel van ons netwerk en profiteer van een breed scala aan expertise en contacten in de sector. Samen realiseren we de optimale agroforestry strategie voor jou. Als kers op de taart: ontdek onze samenwerking met de Provincie Utrecht in het pilotproject, waarin we negen boeren begeleiden naar een duurzame omschakeling. Laat je inspireren en bekijk onze video!

Starten met Agroforestry

Als coördinator van het Agroforestry Netwerk Utrecht biedt Boerenbos onafhankelijke ondersteuning in uw agroforestry traject. Voor verdieping en vervolgstappen is aansluiten bij het netwerk essentieel. Hieronder worden de stappen in het traject helder gevisualiseerd. Bram helpt je graag te verbinden met boeren en adviseurs, zoals het voorbeeldproject van Ron of de nieuwe plantgoed subsidie van provincie Utrecht. 

1. Informatie en Oriëntatie
  1. Bezoek een informatiesessie om meer te leren over de basis en voordelen van agroforestry. Een goede start voor elke boer die geïnteresseerd is in deze vorm van landbouw.
2. Keukentafel gesprek
  1. Onze agroforestry-experts komen naar uw bedrijf voor een persoonlijk gesprek. Hier bespreken we uw huidige werkwijze en bekijken we samen de mogelijkheden voor agroforestry op uw grond.
Nederlandse boer in diep nadenken over agroforestry tijdens een keukentafelgesprek.
3. Agroforestry plan deelnemen
  1. We stellen een concreet plan op, afgestemd op uw wensen en de eigenschappen van uw land. Hierin staan de gekozen gewassen en bomen en hun plaatsing op het veld. Lees hier meer over de diensten in een agroforestry plan.
3.1 Bodemanalyse
  1. We analyseren de kwaliteit van uw grond. Op basis hiervan adviseren we welke agroforestry-methoden het beste bij uw perceel passen.
Nederlandse boeren tonen met trots hun oogst dankzij agroforestry-methoden.
3.2 Beplantingsplan
  1. We maken een gedetailleerd beplantingsplan. Hierin staat precies welke bomen, struiken en gewassen waar geplant zullen worden, met aandacht voor optimale samenwerking tussen de verschillende soorten.
3.3 Kosten en baten
  1. Voordat u van start gaat, maken we een gedetailleerde kosten-batenanalyse. Zo krijgt u een helder overzicht van de verwachte investeringen en opbrengsten van het agroforestry-project.
4. Planten
  1. Met zowel het agroforestry-plan als het beplantingsplan in de hand, start de daadwerkelijke uitvoering. Gewassen en bomen worden volgens het plan geplant.
5. Uitvoering
  1. Gedurende het gehele proces kunt u op onze expertise rekenen. Daarnaast nodigen we u uit voor het Agroforestry Netwerk Utrecht, zodat u ervaringen kunt delen met andere boeren.

Schrijf je in voor updates over Agroforestry van Boerenbos

Interesse in agroforestry en hoe het toegepast wordt in Nederland? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. We delen regelmatig inzichten, nieuwtjes en praktische tips. Blijf op de hoogte van wat er speelt binnen duurzame landbouwpraktijken.

Agroforestry

Boerenbos: dé kartrekker en coördinator voor agroforestry in Utrecht. Verenig landbouw met natuur voor een bloeiend, duurzaam landschap. 

Updates

Agroforesty netwerk utrecht

Hoe begin je met agroforestry

BoerenBos

info@boeren-bos.nl

+31 0 6 28345010

Natriumweg 2b,

3812 PV, Amersfoort

© 2023 Boerenbos adviesbureau. Alle rechten voorbehouden.