Agroforestry: meer waarde per hectare voor boer en milieu

Middels agroforestry kan de boer zijn grondkwaliteit, dierenwelzijn, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, stikstofreductie en koolstofopslag verhogen. Hierdoor wordt er meer divers voedsel geproduceerd. De noodzaak naar een duurzamere landbouw is er en daarmee ook de financiële ondersteuning. Middels het collectief aanplanten met BoerenBos is de investering laagdrempelig en het verdienmodel gunstiger voor de boer.

Agroforestry herstelt de loskoppeling van natuur en landbouw

De landbouw en natuur zijn de afgelopen jaren volledig losgekoppeld. Mede door intensieve landbouw, specialisering en regelgeving is het landschap veranderd naar grote percelen monocultuur zonder enige bomen. Dit heeft geleid tot verlies van grondkwaliteit, biodiversiteit en minder voedzaam eten. Door de verbreding middels agroforestry benut je de economische kansen en versterk je het systeem. Samen met boerenBos benut je de waarde van Agroforestry waardoor natuur en landbouw weer herenigd worden. Een toekomstvisie voor boer en mens. 

Boerenbos-planten

Waarom agroforestry?

De Bossenstrategie heeft onder andere als doel: meer bomen op de landbouw. Maar waarom zou de boer zo’n stap maken? Meerjarige gewassen kunnen een verrijking zijn voor de natuur en boer. BoerenBos helpt in deze transitie door boeren in contact te brengen met kwekers en gemeentes. Het is heel simpel, maak samen met BoerenBos een plan, daarmee kom je in aanraking voor subsidie. Deze subsidie ondersteund je investering in de eerste jaren wanneer de bomen nog niet hard groeien en vruchten geven. Daarna kan je de vruchten ervan plukken en genieten hoe jouw boeren bos ontstaat. Dit levert de boer meer waarde op vanuit mogelijkheden als veevoer, vruchten, noten, hout en opgeslagen CO2. Geïnteresseerd? Meld je aan voor meer informatie. 

Waarde van Agroforestry

Biodiversiteit

Bomen trekken meer biodiversiteit, zoals insecten en fazanten aan, die tegelijkertijd nuttig zijn voor plaagbestrijding en natuurkwaliteit. Win-win dus.

 

Dierenwelzijn
Valt het jou ook op dat koeien altijd onder die ene boom staan te schuilen voor de zon of regen? Dat klopt, ook dieren zijn minder gestrest bij bomen.
Circulaire landbouw
Door het toevoegen van natuurlijke elementen reduceer je kunstmatige grondstoffen wat de sluiting van ecologische kringlopen verhoogt.
Minder inputs

De natuurlijke harmonie die ontstaat met bomen vermindert (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Grondkwaliteit

De grond kan zich herstellen door het wortelnetwerk van bomen. Hierdoor wordt de hoeveelheid organische stoffen verhoogd. Dit is goed voor de stabiliteit en groei van de bomen.

Klimaatbestendig

De biodiversiteit en grondkwaliteit als gevolg van meer bomen verbetert de regen, droogte en hitte bestendigheid. Handig voor de toekomst.

Reductie en koolstofopname
Met stikstof opnemende bomen, neemt de uitstoot af, terwijl er koolstof wordt opgeslagen in de biomassa. Daar zijn certificeringen voor mogelijk.
Meer waarde
Koolstofopname, noten, vruchten zijn voorbeelden van extra inkomen. Meer diverse inkomstenstromen zorgen voor toekomstbestendigheid.

De mogelijkheden zijn eindeloos

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de term ‘Agroforestry’: akkers of (pluim)veeteelt met rijen bomen tot een compleet voedselbos. Afhankelijk van de grootte en de wensen ontstaat er advies op maat. De keuze? die ligt bij de boer. Welk ontwerp past het beste bij jou? 
Vee met bos

Een gemakkelijke toevoeging zonder drastische maatregelen is de toevoeging van bomen bij vee.

Gewassen met bos

Voeg meerjarige gewassen toe aan jouw akker, zodat de akkers het hele jaar actief zijn en elkaar versterken.

Voedselbos

Het toppunt van diversiteit in de landbouw is een voedselbos. Verschillende lagen gewassen, waarbij meer koolstofopname, noten en fruitproductie word gerealiseerd. 

Agroforestry Nederland 

Nu is er de herkenning dat bomen de ecologische impact van boeren kunnen verlagen middels Agroforestry. Terwijl het de economische diversiteit kan verhogen. Sinds 2021 is ook vanuit LNV het Agroforestry Netwerk Nederland opgericht, waardoor de samenwerkingen en kennis nog beter benut worden. Daar maken wij vanaf de start dan ook dankbaar gebruik van. Ook is er sinds 1 januari 2023 een agroforestry subsidie in Provincie Utrecht. Wij hebben al 9 boeren geholpen met deze aanvraag.  

Samen met het BoerenBos adviesbureau kunt u de omschakeling maken naar meer waarde per hectare. Ook is het collectief aanplanten vele malen goedkoper dan alleen, samen sterker. Hieronder staan de soorten weergegeven, die elk toepasbaar zijn.

Vruchten- en notenbomen

Deze bomen zijn essentieel voor het verbreden van je bedrijfsactiviteiten. Ze kunnen zowel het vee als de mens voeden, terwijl ze tegelijkertijd koolstof opslaan en biodiversiteit versterken.

Voederbomen en snelgroeiers

Dit zijn bomen die normaal voorkomen in onze natuur, waarin de juiste soorten uitermate geschikt zijn voor veevoer. Een gevarieerd dieet is beter voor de koe. Tevens zijn er snelgroeiers die sneller CO2 opslaan.

Heggen en struiken

Heggen zijn uitstekend geschikt voor de randen van de percelen waar ze de wind breken en biomassa opslaan. Fruit dragende struiken passen uitstekend onder bomen, als er geen vee over graast.

 

Neem contact op, we helpen u graag op weg. 

Neem contact op voor vragen, over aanvragen, advies, onderzoek of media aandacht. BoerenBos helpt u graag op weg, of brengt je in connectie met de desbetreffende, zodat we samen de omschakeling naar duurzame landbouw kunnen maken. Benieuwd naar het verhaal achter BoerenBos? Zie ons verhaal. Of wil je meer weten hoe we dit doen? Zie dan onze service. Wil je meer leren over Agroforestry? Zie hier een uitgebreide pagina van de WUR. 

Schrijf je in om op de hoogte te blijven

Meld je aan om op de hoogte te blijven omtrent duurzame landbouw bij jou in de buurt. Hierbij zal BoerenBos je benaderen wanneer er een collectief gestart wordt waarvoor jij je kan aanmelden. Ook delen we onze succesverhalen wat inspiratie kan zijn voor jouw organisatie.

8 + 8 =