De harmonie tussen jouw land en de natuur, dat is agroforestry.

In een veranderend landschap zoeken boeren naar harmonie tussen hun verdienmodel en natuurbehoud. Agroforestry, het samenspel van landbouw en bosbouw, biedt dé oplossing. Door bomen en gewassen samen te brengen, versterken we zowel de natuurlijke waarde als de productiviteit van het land.

Wat is Agroforestry?

Agroforestry herstelt de loskoppeling van natuur en landbouw

Agroforestry is niet zomaar bomen planten tussen gewassen. Het is een strategische en wetenschappelijk onderbouwde keuze, die het complementaire systeem van bomen, struiken en gewassen benadrukt. Centraal staat de samenwerking tussen verschillende plantsoorten. Bomen en gewassen kunnen elkaar namelijk versterken.

Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van schaduw in een hete zomer. Bomen kunnen gewassen beschermen tegen extreme hitte. Tegelijkertijd helpen de diepe wortels van bomen om water vast te houden, wat ten goede komt aan de gewassen eromheen.

Maar agroforestry gaat verder dan alleen bescherming bieden. Er zijn verschillende benaderingen binnen agroforestry, zoals silvopasture, alley cropping en boslandbouw, elk met hun eigen unieke voordelen. Zo kunnen bomen een thuis bieden aan nuttige insecten en vogels die schadelijke plagen bestrijden. Door het verhogen van de biodiversiteit, wordt het land weerbaarder tegen ziekten en plagen.

Daarnaast kunnen bomen, met name productieve zoals noten- of fruitbomen, zorgen voor een aanvullend inkomen. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar draagt ook bij aan een veerkrachtiger en duurzaam landbouwsysteem. Agroforestry biedt zo veelzijdige oplossingen voor diverse landbouwscenario’s, en is een investering in de toekomst, zowel voor de portemonnee als voor het milieu.

Wat is agroforestry? Diagram dat de diverse vormen van agroforestry toont, zoals silvopasture, alley cropping en boslandbouw, met illustraties van gewassen en bomen die harmonieus samenwerken
Bram Wendel actief betrokken bij de plantdag voor een agroforestry-pilot in Oost-Utrecht, waarbij hij bomen en gewassen plant.

Waarom Agroforestry?

De redenen om voor agroforestry te kiezen zijn talrijk en variëren van milieubescherming tot economische voordelen. Door bomen te integreren op landbouwgronden wordt de biodiversiteit verhoogd, wat gunstig is voor de bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding. Bomen helpen ook bij het vastleggen van CO2 en verbeteren de bodemkwaliteit, waardoor boeren minder afhankelijk zijn van kunstmest en pesticiden. Daarnaast biedt het financiële stabiliteit voor boeren, aangezien verschillende producten tegelijkertijd kunnen worden geoogst. Meer informatie over de waarde van Agroforestry is te vinden op onze website.

Voordelen van Agroforestry

Vraag jij je nog steeds af, wat is agroforestry?

Biodiversiteit

Bomen trekken meer biodiversiteit, zoals insecten en fazanten aan, die tegelijkertijd nuttig zijn voor plaagbestrijding en natuurkwaliteit. Win-win dus.

 

Dierenwelzijn
Valt het jou ook op dat koeien altijd onder die ene boom staan te schuilen voor de zon of regen? Dat klopt, ook dieren zijn minder gestrest bij bomen.
Circulaire landbouw
Door het toevoegen van natuurlijke elementen reduceer je kunstmatige grondstoffen wat de sluiting van ecologische kringlopen verhoogt.
Minder inputs

De natuurlijke harmonie die ontstaat met bomen vermindert (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Grondkwaliteit

De grond kan zich herstellen door het wortelnetwerk van bomen. Hierdoor wordt de hoeveelheid organische stoffen verhoogd. Dit is goed voor de stabiliteit en groei van de bomen.

Klimaatbestendig

De biodiversiteit en grondkwaliteit als gevolg van meer bomen verbetert de regen, droogte en hitte bestendigheid. Handig voor de toekomst.

Reductie en koolstofopname
Met stikstof opnemende bomen, neemt de uitstoot af, terwijl er koolstof wordt opgeslagen in de biomassa. Daar zijn certificeringen voor mogelijk.
Meer waarde
Koolstofopname, noten, vruchten zijn voorbeelden van extra inkomen. Meer diverse inkomstenstromen zorgen voor toekomstbestendigheid.

Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de term ‘Agroforestry’ ook wel ‘Agrobosbouw’: akkers of (pluim)veeteelt met rijen bomen tot een volvelds plan. Afhankelijk van de grootte en de wensen ontstaat er advies op maat. De keuze? die ligt bij de boer. 

Vraag jij je nog steeds af: wat is Agroforestry?

Vee met bos

Boomweide, ook bekend als ‘silvopasture’, combineert bomen met veehouderij. Hier grazen dieren onder bomen, wat schaduw biedt en bodemkwaliteit bevordert, terwijl het ook hout- en voederopbrengsten verhoogt.

Gewassen met bos

Rijenteelt, oftewel ‘Alley cropping’, combineert rijen bomen of struiken met gewassen ertussen. Deze methode beschermt gewassen, verrijkt de bodem en benut de beschikbare ruimte optimaal.

Voedselbosbouw

Voedselbosbouw is een methode waarbij meerdere lagen eetbare planten en bomen worden gebruikt. Door natuurlijke processen te volgen, ontstaat een duurzaam, zelfonderhoudend en productief systeem dat de omgeving nabootst.

Wat is agroforestry? Bomen, vee en gewassen samen in een agroforestry-systeem, illustratief voor de harmonie tussen landbouw en natuur.

Welke bomen in agroforestry?

In Nederland zijn pioniers, fruit- en notenbomen, evenals kruiden en bessen, ideaal voor agroforestry. Deze specifieke bomen en struiken, aangepast aan ons klimaat, verrijken onze landbouwgronden en bevorderen een duurzame en productieve landbouwtoekomst.

Vruchten- en notenbomen

Fruit- en notenbomen in agroforestry verrijken de oogst met voedzame producten, ondersteunen biodiversiteit en verbeteren de bodemgezondheid. Ze zijn essentieel voor een productief en duurzaam systeem

Voederbomen en pioniers

Binnen agroforestry zijn kruiden en bessen een waardevol onderdeel. Al vroeg leveren ze voordelen: ze versterken de biodiversiteit, huisvesten nuttige dieren en zorgen voor een smakelijke oogst, verrijkend voor ecosysteem en opbrengst.

 

Kruiden en bessen

Binnen agroforestry zijn kruiden en bessen een waardevol onderdeel. Al vroeg leveren ze voordelen: ze versterken de biodiversiteit, huisvesten nuttige dieren en zorgen voor een smakelijke oogst, verrijkend voor ecosysteem en opbrengst.

 

Werknemers die bomen en gewassen planten in een nieuw agroforestry-systeem, een directe toepassing van duurzame landbouw op locatie.

Hoe start je met Agroforestry?

Geïnteresseerd in deze innovatieve aanpak? Het begint allemaal met een goed plan. Belangrijke overwegingen zijn de keuze van bomen en gewassen, de plaatsing en de zorg voor de bomen.

Het Agroforestry Netwerk Utrecht is een geweldige plek om te beginnen. Bram Wendel van Boerenbos is recent de trekker geworden van het provinciaal Agroforestry Netwerk Utrecht

Schrijf je in voor updates over Agroforestry van Boerenbos

Interesse in agroforestry en hoe het toegepast wordt in Nederland? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. We delen regelmatig inzichten, nieuwtjes en praktische tips. Blijf op de hoogte van wat er speelt binnen duurzame landbouwpraktijken.

Agroforestry

Boerenbos: dé kartrekker en coördinator voor agroforestry in Utrecht. Verenig landbouw met natuur voor een bloeiend, duurzaam landschap. 

Updates

Agroforesty netwerk utrecht

Hoe begin je met agroforestry

BoerenBos

info@boeren-bos.nl

+31 0 6 28345010

Natriumweg 2b,

3812 PV, Amersfoort

© 2023 Boerenbos adviesbureau. Alle rechten voorbehouden.